Oyunun Kurallarını Yeni Mikrobeton Ürünümüz Flooropal M-Flex ile Yeniden Yazıyoruz!

Daha İnce – Daha Esnek – Daha Sağlam – Daha Renkli Yeni Bir Mikrobeton!

Sanayi Zeminleri Ve Sosyal Alanlar İçin, Kendiliğinden Yayılma
Özelliğine Sahip Yeni Mikrobeton Flooropal M-Flex

YENİ MİKROBETON: M-FLEX

SANAYİ ZEMİNLERİ VE SOSYAL ALANLAR İÇİN, KENDİLİĞİNDEN YAYILMA ÖZELLİĞİNE SAHİP MİKROBETON

 

ÜRÜN TANIMI

FLOOROPAL M FLEX, özel çimentolardan, dolgu malzemelerinden, bağlayıcılardan ve kimyasal katkı malzemelerinden oluşan, çift komponentli bir mikrobetondur. Tek katta 4 – 15 mm kalınlıkta uygulanmak üzere geliştirilmiştir. FLOOROPAL M FLEX, süper plastifiyanlar içeren yeni nesil çevre dostu ürünlerdendir.

 

AVANTAJLARIflooropal-m-flex-1

FLOOROPAL M FLEX esnek bir betondur; bu özelliği, alt zeminden gelebilecek hareket, çatlak ve titreşimlerden az etkilenmesini sağlar.
Ayrıca,

  • FLOOROPAL M FLEX, Sanayi zeminlerinin, önemli kot sorunları yaşamadan uzun ömürlü, yüksek dayanımlı ve tozumayan bir mikro BETON ile kaplanarak yenilenmesine olanak sağlar.
  • FLOOROPAL M FLEX süratle uygulanır, uygulama yapılan alanın hızlı bir şekilde tekrar kullanıma sokulabilmesine olanak verir. Normal koşullarda, uygulama tamamlandıktan 2 – 3 saat sonra üzerinde yürünebilir ve hafif yük trafiğine 24 saat sonra, ağır yük trafiğine ise 7 gün sonra açılır.
  • FLOOROPAL M FLEX üzeri örtülmeden kullanılır. İstenirse renklendirilebilir. Anti bakteriyel özelliklerin arandığı gıda ve sağlık sektörlerinde üzerine şeffaf veya renkli epoksi boya uygulanmalıdır.
  • FLOOROPAL M FLEX hızlı sertleşme, mekanik direnç ve kendiliğinden yayılma özelliklerini, düşük rötre özelliğiyle birleştirir.

MİKROBETONLAR, çimento içeriklerinin düşüklüğü, çimento yerine en az %25 oranında hidrolik bağlayıcı özellikli sanayi yan ürünleri kullanarak üretildiğinden ve toksik katkılar içemediğinden ÇEVRE DOSTU “YEŞİL” ürünler olarak sınıflandırılmaktadırlar.

 

UYGULAMA ALANLARI

FLOOROPAL M FLEX, yeni inşaatlarda ve yenilenmesi gereken zeminlerde uygulanır. Uygulama alanı, çoğunlukla yüksek aşınma ve basınç mukavemeti istenen, ağır yüklere ve trafiğine maruz sanayi ve depolama tesisleri olmakla birlikte, çok süratli bir şekilde tamamlanması veya yenilenmesi gereken show-room, dükkân veya umuma açık alanlar için de ideal bir malzemedir. Özellikle çatlama riskinin yüksek olduğu zeminlerde tercih edilmelidir.
FLOOROPAL M FLEX ‘in görünümü, normal beton zeminle benzerdir. Uygulama tekniğinden kaynaklanan renk farklılıkları görülebilir (örneğin hortum veya spatula hareketlerinin oluşturduğu çizgiler). İstenir ise renkli olarak da üretilebilir.

FLOOROPAL M FLEX, bünyesinde kazein veya başka protein içeren katkı maddeleri bulunmadığından, malzeme özellikle hastanelerde ve gıda üretim veya depolama mahallerinde kullanıma uygundur.

 

UYGULAMA YÜZEYLERİ

FLOOROPAL M FLEX sert ve sağlam yüzeyler üzerine uygulama amaçlı olarak geliştirilmiştir. Uygulama öncesinde, yumuşak veya zayıf katmanlar yüzeyden temizlenmelidir.
FLOOROPAL M FLEX belirli özelliklere sahip asfalt kaplama üzerine de uygulanabilir. Uygulama detayları için lütfen Teknik Servislerimize danışınız.

 

UYGULAMA KALINLIĞI

  • FLOOROPAL M FLEX’ in uygulama kalınlığı 3-15 mm’dir.
  • Hafif beton zeminler için katman kalınlığı, 6-10 mm ile sınırlıdır.
  • FLOOROPAL M FLEX kullanımından önce, mevcut yüzeye ilişkin bir kot araştırması yapılması önerilir. Malzemenin gerekli tolerans sınırlarını aşmamak amacıyla, FLOOROPAL M FLEX kullanımından önce, mevcut yüzeydeki kot farklılıkları FLOOROPAL REPAIR MORTAR, FLOOROPAL M BASE veya FLOOROPAL M RENO ile giderilmelidir.
  • 10 mm’yi aşan yüzey bozukluklarında gerçekleştirilebilen alternatif uygulamalar için lütfen Teknik Servislerimize danışınız.

 

flooropal-m-flex-4

 

TEKNİK ÖZELLİKLER

28 gün süreyle +23 C sıcaklık ve %50 bağıl nem ortamında bekletilen malzemenin sağladığı teknik değerler aşağıdadır.

Teknik özellikler
Eğilme mukavemeti > 10 N/mm²
Basınç mukavemeti > 30 N/mm²
Betona aderans (SS 92 35 07) > 3 N/mm²
Serbest rötre % 0,04 – 0,06

 

Uygulama Özellikleri
NEA Halka Testi (SS 92 35 19) 145 – 155 mm
Hazır malzeme kullanım süresi 15 – 20 dak
pH değeri Yaklaşık 11
Sertleşme süresi (yaya trafiği) 1 – 3 saat
Sertleşme süresi (son kaplama) 24 saat

 

Yukarıda verilen sertleşme süreleri 10 mm kalınlığında bir katman için geçerlidir ve sıcaklık, bağıl nem ve yüzeyin içerdiği nem miktarına göre farklılık gösterir.

Su Dayanımı

Sertleştikten sonra FLOOROPAL Serisi ürünlerin üzerine su dökülmesi, hasara neden olmaz. Ancak uzun süre boyunca su altında bulundurmak, direnci normal değerinin altına düşürebilir. Bu durum, 24 saatlik kuruma süresinin ardından ortadan kalkar.

Kimyasal Dayanım

FLOOROPAL Serisi ürünlerin kimyasallara karşı dayanıklılığı, betonunkine benzer niteliktedir. Zeminin sürekli kimyasallara maruz kalması olasılığı varsa, yüzey korunmalıdır.

Tüketim

Uygulama yapılacak yüzeye bağlıdır. Kuru malzeme tüketimi, 1 mm kalınlık için 1,65 kg/m²’dir.

 

flooropal-m-flex-2

 

 

UYGULAMA

Yüzey hazırlığı:flooropal-m-flex-3

Uygulama öncesinde kaplanacak yüzeyin sert ve sağlam olduğu tespit edilmeli, yüzey, yabancı maddelerden, yumuşak veya zayıf katmanlardan arındırılmalıdır. Tüm toz ve parçacıklar, yüzeyden temizlenmelidir. Çimento şerbeti veya eski kaplamalar mekanik olarak sökülmelidir. Yağ veya gres lekeli betonu, pürmüzle yakarak ve/veya özel bir gres temizleyicisi uygulayarak temizlemek gerekebilir.

Astarlama:

FLOOROPAL Primer 13, hazırlanan yüzey üzerine yumuşak bir fırça veya astar pompası ile uygulanmalı, göllenmeler engellenmeli ve kurumasına izin verilmelidir (normal koşullarda 2-3 saat). Uygulama yapılacak zeminin emiciliği yüksek ise, FLOOROPAL Primer 13, birinci kat için 1:5, ikinci kat için ise 1:3 oranında temiz su ile inceltilerek uygulanmalıdır. Sağlam beton yüzeylerde 1:3 oranında inceltilmiş tek kat yeterlidir. Farklı zeminler üzerine uygulama söz konusu ise, inceltme oranları ve uygulama teknikleri için lütfen NEA’ ya danışınız.

FLOOROPAL Primer 13, sıcaklığı +10C’nin altında olan yüzeylere uygulanmamalıdır. Yüzey kuru olmalı, bağıl nem % 70’in altında bulunmalıdır. Kuruma süresinin yeterli olmaması, düşük sıcaklık ve/veya yüksek nem film oluşumunu etkileyerek, yüzeyi tam olarak kaplamasını önleyebilir.

Karıştırma:

Bir ambalaj toz malzeme bir ambalaj sıvı malzeme ile karıştırlmalı ayrıca hiçbir şey eklenmemelidir. Karıştırma işleminde, matkap ucuna takılmış pervane veya NEA tarafından onaylanacak bir pompa kullanılmalıdır. Pervane ile karıştırmada, karıştırma süresi 2 dakikadan az olmamalıdır.

Karıştırılan malzeme 20 dakika içinde kullanılmalı, malzeme sıcaklığı +5 C ile +20 C arasında olmalıdır. Kuru malzemenin kullanımdan önce fazla soğuması veya ısınması, karışımın akışkanlık özelliklerini etkileyebilir.

Uygulama:

Karıştırılan malzeme yüzeye yayılarak dökülür. Malzemenin üzerinden çelik spatula veya kirpi rulo ile geçilerek malzemenin içindeki hava kabarcıklarının çıkışı kolaylaştırılır. Yarı sertleşmiş malzeme kolaylıkla biçimlendirilebilir veya kesilebilir, böylelikle istenen düzeltmeler yapılabilir.
Flooropal Serisi ürünler, +10C’den soğuk yüzeylere uygulanmamalıdır. Zemin, uygulamayı izleyen 48 saat boyunca dona karşı korunmalıdır. Ortam havasının bağıl nemi %70’in altında olmalıdır. Uygulama sırasında ve sonrasında hafif havalandırma önerilir, ancak nem gidericiler ilk iki gün süresince kullanılmamalıdır. Kür membranlarının kullanılması gerekmez. Uygulama sonrasında yüzey naylon vb. buhar kesici malzeme ile kaplanmamalı, koruma gerekiyorsa karton tipi malzemeler tercih edilmelidir. FLOOROPAL M FLEX uygulamasından sonra hareketi sürebilecek yapı ve dilatasyon derzleri ile çatlaklar, yeni yüzey üzerine derz olarak aktarılmalıdır.

 

AMBALAJ

FLOOROPAL M FLEX ‘in toz komponenti 25 kg’lık kâğıt torbalarda, sıvı komponenti ise plastik bidonlarda sunulmaktadır.

 

DEPOLAMA SÜRESİ

FLOOROPAL M FLEX nemsiz ortamda 6 ay süreyle muhafaza edilebilir. Sıvı komponent dondan korunmalıdır. 8 Torbadan fazla üst üste istiflenmemelidir.

 

TEMİZLİK

Tüm alet ve makinalar, beklemeden su ile temizlenmelidir.

 

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Çimento içerdiğinden, dikkatle kullanılmalıdır. Nemli çimentonun aşındırıcılık özelliği vardır. Gözlerinizi koruyun ve cildinizle uzun süreli temasını engelleyin, çocuklardan uzak tutun. Daha fazla bilgi için, Sağlık ve Güvenlik bilgi sayfalarımıza başvurun.

FLOOROPAL M FLEX yanmaz, alev almaz, duman üretmez.

 

TEKNİK SERVİS

Ürünler ve uygulama konusunda daha ayrıntılı bilgi ve öneriler için, lütfen Teknik Servisimize danışınız.

 

renkler